Nowy produkt w ofercie: Siarczan Magnezu Siedmiowodny Fertiplon-Sulfmag op 25kg 980 zł brutto tona.

Nowy produkt w ofercie: Siarczan Magnezu Siedmiowodny Fertiplon-Sulfmag op 25kg 980 zł brutto tona.

Nowy produkt w naszej ofercie. Siarczan Magnezu Siedmiowodny Fertiplon-Sulfmag op 25kg 980 zł brutto tona: to wysokiej jakości nawóz magnezowo – siarkowy, krystaliczny, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, bez zanieczyszczeń obcych. Uniwersalny nawóz dla wszystkich roślin uprawnych. Stosowany w rolnictwie, sadownictwie oraz ogrodnictwie. Nawóz jest bogatym źródłem dwóch ważnych, drugorzędnych składników pokarmowych: magnezu i siarki, odpowiedzialnych m.in.za proces fotosyntezy oraz wytwarzanie w tkankach roślinnych tłuszczów i białek, szczególnie w okresie intensywnego wzrostu. Chroni rośliny przed chorobami grzybowymi. Nie zawiera substancji balastowych – może być w całości wykorzystany przez roślinę. Łatwo rozpuszczalny w wodzie, w roztworze zawiera bardzo dobrze przyswajalne formy obu makroelementów. Potrafi w pewnym stopniu niwelować wcześniej stwierdzone objawy niedoboru magnezu i siarki. Poprawia efektywność wykorzystania innych składników pokarmowych głównie azotu i fosforu.
Skład:
Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie – 16% (m/m)
Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie – 32% (m/m)

Zastosowanie:
– zalecany do dolistnego dokarmiania magnezem i siarką zbóż od fazy krzewienia do kłoszenia, ziemniaków, buraków, roślin strączkowych, użytków zielonych,
– polecany do dolistnego dokarmiania upraw o dużym zapotrzebowaniu na siarkę takich jak: rzepak, kapusta, rzodkiew, gorczyca, cebula, pory, czosnek,
– nawóz znajduje szerokie zastosowanie do fertygacji upraw ogrodniczych pod osłonami: pomidora, ogórka, papryki oraz roślin ozdobnych, w tym iglaków,
– szczególnie przydatny do fertygacji przez systemy nawadniania kroplowego,
– do wzbogacania podłoży ogrodniczych (np. substratów torfowych) do produkcji sadzonek roślin ozdobnych, rozsad roślin warzywnych i uprawy roślin pod osłonami,
– składnik mieszanek nawozowych.
Dawkowanie:
uprawy rolnicze: 10-15kg/ha, zalecana ilość wody 200-300l/ha
warzywa w polu: 6kg/ha, zalecana ilość wody 300l/ha
warzywa pod osłonami: 5-10kg, zalecana ilość wody 500l/ha
jabłonie: 15-20kg/ha, zalecana ilość wody 1000l/ha
pozostałe drzewa owocowe: 10-15kg/ha, zalecana ilość wody 1000l/ha
krzewy owocowe, truskawki: 4-9kg/ha, zalecana ilość wody 400-600l/ha
Po stwierdzeniu niedoborów magnezu: 3-5 oprysków co kilka dni.