Poszukujemy wykonawcy modernizacji wiaty.

STU Płock sp z o.o. poszukuje wykonawcy modernizacji wiaty stacji paliw 100 m2, projekt, wykonanie, montaż z zakresem prac:

1. Przedstawienie koncepcji i wizualizacji projektowanej wiaty nad dystrybutorami.

2. Sporządzenie projektu budowlanego według zaakceptowanej przez Zarząd koncepcji pt. „Wiata nad stanowiskami tankowania paliwa na terenie stacji paliw STU Płock Sp z o.o. ul Przemysłowa 21 w Płocku.

3. Dostawa i budowa wiaty zgodnie z opracowanym projektem budowlanym, obejmuje:

– wykonanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami, pozwoleniem i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonanie projektów wykonawczych,

– częściowy demontaż istniejącej wiaty nad dystrybutorami stacji paliw,

– dostawa i budowa wiaty zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym.

(zamawiający sugeruje wykonanie projektu z wykorzystaniem istniejących słupów wspierających dach wiaty nad dystrybutorami. Słupy należy zabudować konstrukcją o odpowiedniej kolorystyce.)

4.Oferta cenowa: zostanie złożony szacunkowy koszt modernizacji wiaty z rozliczeniem materiałowym i robocizną.

UWAGA: Prace będą wykonywane przy działającej stacji paliw. W trakcie prac Zamawiający przewiduje zaprzestanie prowadzenia sprzedaży paliw wyłącznie w okresie prac montażowych zagrażających normalnej eksploatacji stacji paliw.

Lokalizacja: STU Płock Sp z o.o. ul Przemysłowa 21.

Stan aktualny: wiata nad dystrybutorami wykonana jest w konstrukcji kratowej, oparta na 6 słupach. Wymiary 7x13x3,80[m]

Firma odpowiada za demontaż i utylizację pokrycia eternitowego.

Oferty na wykonanie wiaty wraz z koncepcją przebudowy należy składać w sekretariacie,

Wszelkie informacje o nieruchomości udzielane są pod numerem 24 262-35-92 lub 606-628-643, w godzinach od 8.00-14.00 w dni robocze. Zapraszamy .

Napisano w Aktualności