Skup zboża

oferta-www

MATERIAŁ SIEWNY JESIEŃ 2015r

Agencja Rynku Rolnego: Dopłaty do materiału siewnego

 R Z E P A K   O Z I M Y

MONSANTO – DK EXTORM UNIWERSALNY– najwyższe plony na każdym polu. CHARAKTERYSTYKA: * Bardzo wysoki i stabilny plon. * Bardzo dobra zimotrwałość. * Podwyższona odporność na pękanie, łuszczyn i osypywanie się nasion. * Tolerancja na choroby (bardzo wysoka tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych-gen RLM – 7, wysoka tolerancja na zgniliznę twardzikową). * Optymalny wigor jesienny, bez tendencji do nadmiernego wydłużania łodygi przed zimą. * Bardzo duża zawartość tłuszczu w nasionach. CECHY ROLNICZE: * Termin kwitnienia – średniowczesny. * Termin dojrzewania – średniowczesny. * Wysokość roślin – średniowysokie. * Rejestracja: Polska 2012. REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE: * Stanowiska glebowe: lekkie, średnie o mniej zasobne gleby. * Termin siewu: optymalny lub opóźniony. * Norma wysiewu: 45-50 nasion/m2, by uzyskać obsadę docelową 40-45 roślin/m2. * Rekomendowane jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu. * Nawożenie wiosenne azotem: od 120 do 160 kgN/ha w dwóch dawkach, pierwsza dawka w wysokości 80 kg N/ha, druga dawka nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia.

MONSANTO- DK EXQUISITE Spektakularna wygrana. CHARAKTERYSTYKA: * Bardzo wysoki plon. * Wzorcowa zimotrwałość. * Bardzo silny system korzeniowy. * Podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. * Tolerancja na choroby (bardzo wysoka tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych, wysoka tolerancja na zgniliznę twardzikową).* Optymalny wigor jesienny, bez tendencji do wydłużania szyjki korzeniowej przed zimą. * Posiada zdolność do kompensacji (przy tworzeniu rozgałęzień bocznych, co jest niezwykle ważne przy obniżonej obsadzie). * Bardzo duża zawartość tłuszczu w nasionach. CECHY ROLNICZE: * Termin kwitnienia – średnio późny. * Termin dojrzewania – średnio późny. * Wysokość roślin – wysokie * Rejestracja: Polska 2011. REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE: * Stanowiska glebowe: dobre i bardzo dobre. * Termin siewu: wczesny lub optymalny. * Norma wysiewu: 45 nasion/m2, by uzyskać obsadę docelową 40 roślin/m2.* Rekomendowane jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu. * Nawożenie wiosenne azotem: do 180 kgN/ha w dwóch dawkach, pierwsza dawka w wysokości 80 kg N/ha, druga dawka nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia.

MONSANTO – DK SENSEI Spektakularna wygrana. CHARAKTERYSTYKA * Niska biomasa. * Bardzo dobra zimotrwałość. * Niska rozeta przed zimą. * Nie ma tendencji do wydłużania szyjki korzeniowej przed zimą. * Podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. * Optymalny rozwój jesienią. * Średnio późny rozwój po zimie. * Tolerancja na choroby (bardzo dobra tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych -gen RLM-7) CECHY ROLNICZE: * Termin kwitnienia – późny. * Termin dojrzewania – wczesny. * Wysokość roślin – niskie. * Rejestracja: Wielka Brytania 2012. REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE: * Odmiana mieszańcowa polecana do uprawy we wszystkich regionach Polski, na różne typy gleb w tym słabsze. * Siew we wcześniejszym lub optymalnym terminie agrotechnicznym dla danego regionu. * Norma wysiewu około 55 nasion /m2* tak aby uzyskać obsadę docelową 50 roślin /m2. * Obowiązkowa jest ochrona przed: pchełką ziemną i rzepakową, gnatarzem rzepakowcem i chowaczem galasówkiem od fazy liścieni rzepaku. * NIE wymaga stosowania regulatora wzrostu na jesieni i na wiosnę. * Nawożenie – wiosenne nawożenie N w dwóch dawkach: pierwsza dawka w wysokości 100 kg/ha, druga dawka nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia. Całkowita wiosenne nawożenie azotowe od 120 do 160 kg/ha. * Oprócz odpowiedniej dawki N oraz P i K, w razie potrzeby należy zastosować również nawożenie S, B, Ca, Mg oraz innymi mikroelementami. * Obowiązkowe jest stosowanie fungicydów przeciwko zgniliźnie twardzikowej w fazie opadania pierwszych płatków kwiatowych (BBCH 60-61). * NIE wymaga desykacji ze względu na niską biomasę i wczesny okres dojrzewania. * NIE wymaga używania sklejaczy ze względu na podwyższoną odporność na otwieranie łuszczyn i osypywanie się nasion.

RAPOOL – Visby F1 CHARAKTERYSTYKA: * Bardzo wysoka zimotrwałość. * Bardzo stabilne plonowanie od 2007 roku. * Najpopularniejsza odmiana mieszańcowa w Polsce (10% obszaru zasiewów rzepaku) i w Niemczech (33 %). * Odmiana równomiernie dojrzewająca w całej strukturze łanu, bardzo sprawnie młócąca się i mało osypująca przy zbiorze – oszczędzająca czas i zmniejszająca koszty zbioru. * O dużym wigorze i szybkości w rozwoju jesiennym – możliwa do wysiewu w opóźnionych terminach. CECHY ROLNICZE: * Termin kwitnienia – średniowczesny. * Termin dojrzewania – średniowczesny. * Wysokość roślin – średniowysokie. REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE:* Odmiana pewna i sprawdzona w praktyce rolniczej – jedna z najpopularniejszych odmian w Polsce i Europie. * Odmiana o doskonałych cechach rolniczych: – równomierne dojrzewająca w strukturze łanu, – łatwo omłacająca się i mało osypująca przy zbiorze. * Bardzo stabilne plonująca od 2007.

PIONEER – PR46W31 Mieszaniec (F1). Produkt z Katalogu Wspólnotowego. * Mieszaniec dający wysokie i stabilne plony ziarna i oleju. * Najpopularniejszy mieszaniec rzepaku Pioneer’a. * Sprawdzony w Niemczech, Francji, Danii i Wielkiej Brytanii, Austrii, Słowenii i w Polsce (sprzedaż od 2005). * Rośliny o średniej wysokości 170 cm wymagające skracania. * Bardzo dobra odporność na Phoma i Cylinrosporium. * Dobry rozwój przed zimą. * Toleruje opóźnione siewy. * Dobrze znosi warunki stresowe – suszę i upały. * Rośliny o dobrej zimotrwałości. CHARAKTERYSTYKA * Plon ziarna: bardzo wysoki. * Plon oleju: bardzo wysoki. * Zawartość oleju: bardzo wysoka. * GLS: bardzo niski. * Odporność na wyleganie: bardzo wysoka. Wysokość roślin: średnie.

PIONEER – PR46W14 Mieszaniec (F1). Produkt z Katalogu Wspólnotowego, w badaniach rozpoznawczych COBORU i w doświadczeniach firmy DuPont Pioneer w Polsce . * Mieszaniec dający wysokie plony ziarna i oleju. * Zarejestrowany w Danii, Francji i Wielkiej Brytanii. * Rośliny wysokie 175 cm wymagające skracania, odporne na wyleganie. * Bardzo dobra odporność na Phoma. * Dobry rozwój przed zimą. * Toleruje opóźnione siewy. * Rośliny o dobrej zimotrwałości. * Nasiona o wysokiej zawartości oleju. CHARAKTERYSTYKA * Plon ziarna: bardzo wysoki. * Plon oleju: bardzo wysoki. * Zawartość oleju: bardzo wysoka. * GLS: bardzo niski. * Odporność na wyleganie: bardzo wysoka. Wysokość roślin: wysokie.

PIONEER – PR46W15 Mieszaniec (F1). Produkt z Katalogu Wspólnotowego i w doświadczeniach firmy DuPont Pioneer w Polsce . * Mieszaniec dający wysokie plony ziarna i oleju. * Zarejestrowany w Danii i Niemczech. * Rośliny wysokie 175 cm wymagające skracania. * Odporne na wyleganie. * Dobra odporność na Phoma. * Dobry rozwój przed zima. * Toleruje opóźnione siewy. * Rośliny o bardzo dobrej zimotrwałości. * Wysoka zawartość oleju w nasionach. CHARAKTERYSTYKA: * Plon ziarna: bardzo wysoki. * Plon oleju: bardzo wysoki. * Zawartość oleju: bardzo wysoka. * GLS: bardzo niski. * Odporność na wyleganie: bardzo wysoka. Wysokość roślin: wysokie.

HR Strzelce – Monolit *Odmianą populacyjną zarejestrowaną w 2008 roku. * Charakteryzuje się wysokim plonem nasion i tłuszczu. Z wynikiem 105 % wzorca jest najlepiej plonującą odmianą populacyjną badaną w doświadczeniach PDO COBORU w 2009 roku. * Bardzo niska zawartość glukozynolanów gwarantuje zachowanie wysokich parametrów jakościowych śruty rzepakowej. * Cechuje się dużą elastycznością w stosunku do warunków pogodowych co wpływa na wierność jej plonowania, czego odzwierciedleniem jest fakt, że ciągu ostatnich czterech lat badań zawsze osiągał wynik lepszy od odmian wzorcowych. * Wyróżniającą cechą MONOLITU poza wysokim potencjałem plonowania jest doskonała odporność na choroby grzybowe, w tym na pałęcznicę – zgniliznę rzepakowa. * Termin kwitnienia i dojrzewania średnio-wczesny. * Bardzo dobra mrozoodporność, potwierdzona podczas zimy 2009-2010. * Dzięki niskim wymaganiom glebowym doskonale sprawdza się także na słabszych stanowiskach. * Dzięki doskonałym walorom użytkowym odmiana MONOLIT została wyróżniona Złotym Medalem Polagra-Premiery 2010.

P S Z E N I C A    O Z I M A

HR Strzelce – BAMBERKA Kl. A PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI: * Bardzo wysoka plenność. * Posiada odporność na porażenie przez: mączniaka prawdziwego, fuzariozy kłosa oraz choroby podstawy źdźbła. * Silny wigor i bardzo szybki wzrost wiosną – dobrze wykorzystuje wodę pozimową. * Toleruje obniżoną normę wysiewu. * Norma wysiewu : 250 – 280 ziaren/m2 (siew wczesny) – ok. 130 – 150 kg/ha, 290 – 340 ziaren/m2 (siew terminowy) – ok. 150 – 180 kg/ha, 350 – 400 ziaren/m2 (siew opóźniony) – ok. 180 – 200 kg/ha. * Posiada ziarno czerwone o dużej masie 1000 nasion. * Bardzo dobre wyrównanie ziarna. * Bardzo dobre parametry jakościowe. * Jedna z najwyższych gęstości ziarna (masa hektolitra) wśród wszystkich zarejestrowanych odmian. * Trzyma” parametry podczas mokrych żniw. WAŻNIEJSZE CECHY ROLNICZE: * Termin kłoszenia średni . * Termin dojrzewania średni . * Mrozoodporność średnia. * Tolerancja na zakwaszanie gleby średnia. * Odporność na wyleganie średnio wysoka. * Wysokość średnia . * MTZ bardzo wysoka. *Zawartość białka wysoka. * Zawartość glutenu wysoka. ODPORNOŚĆ NA CHOROBY: Mączniak prawdziwy średnio wysoka. * Rdza brunatna średnio wysoka. * Brunatna plamistość liści średnio wysoka. * Septorioza liści średnia . * Septorioza plew średnio wysoka . * Fuzarioza kłosów średnio wysoka .* Choroby podstawy źdźbła wysoka.

HR Strzelce – TONACJA Kl. A PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI: * Odmiana nagrodzona Godłem “Teraz Polska” oraz Złotym Medalem Polagra. * Bardzo wysoka plenność. * Mrozoodporność bardzo dobra (5,5 w skali 9-stopniowej). * Posiada odporność na porażenie przez: septoriozę liści i plew, fuzariozy kłosa oraz choroby podstawy źdźbła. * Należy zwrócić szczególną uwagę na zwalczanie mączniaka prawdziwego i rdzy brunatnej. * Odmiana przystosowana do intensywnych warunków uprawy (bardzo dobrze reaguje na wysokie nawożenie azotowe). * Tolerancyjna na opóźniony siew (do końca października). * Norma wysiewu :350-400 ziaren/m2 (siew terminowy), 450- 500 ziaren/m2 (siew późny) * Posiada ziarno czerwone o dużej masie 1000 nasion (50-55 g). * Bardzo dobre wyrównanie ziarna. * Wysoka zawartość skrobi w ziarnie (doskonała przydatność do produkcji etanolu). WAŻNIEJSZE CECHY ROLNICZE: * Termin kłoszenia średni . * Termin dojrzewania średni . * Mrozoodporność bardzo wysoka.. * Tolerancja na zakwaszanie gleby średnia. * Odporność na wyleganie średnio wysoka. * Wysokość średnia . * MTZ bardzo wysoka. * Zawartość białka wysoka. * Zawartość glutenu wysoka. ODPORNOŚĆ NA CHOROBY: Mączniak prawdziwy średnia. * Rdza brunatna średnio wysoka. * Brunatna plamistość liści wysoka. * Septorioza liści średnio wysoka . * Septorioza plew średnio wysoka . * Fuzarioza kłosów bardzo wysoka .* Choroby podstawy źdźbła bardzo wysoka.

HR Strzelce – MARKIZA Kl. C PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI: * Wysokie i wierne plonowanie na terenie całego kraju. * Mrozoodporność bardzo dobra (5 w skali 9-stopniowej). * Źdźbło o wysokości 95-99 cm, bardzo odporne na wyleganie. * Bardzo wysoka zawartość białka. * Wysoka i stabilna liczba opadania. * Odporność na mączniaka prawdziwego. * Odporność na choroby podstawy źdźbła. * Bardzo odporna na wyleganie – toleruje wysokie nawożenie azotowe. * Toleruje uprawę w monokulturze. * Tolerancyjna na opóźniony siew. WAŻNIEJSZE CECHY ROLNICZE: * Termin kłoszenia średnio-wczesny . * Termin dojrzewania średnio-wczesny . * Mrozoodporność wysoka.. * Tolerancja na zakwaszanie gleby średnia. * Odporność na wyleganie bardzo wysoka. * Wysokość średnia . * MTZ średnio wysoka. * Zawartość białka wysoka. ODPORNOŚĆ NA CHOROBY: Mączniak prawdziwy średnio-wysoka. * Rdza brunatna średnio wysoka. * Brunatna plamistość liści wysoka. * Septorioza liści średnia . * Septorioza plew średnio wysoka . * Fuzarioza kłosów bardzo wysoka .* Choroby podstawy źdźbła bardzo wysoka.

HR Strzelce – FREGATA Kl. A PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI: * Jedne z najlepszych parametrów jakościowych wśród zarejestrowanych odmian. * “Trzyma” parametry także podczas trudnych warunków pogodowych podczas żniw. * Plonowanie dobre, w rejonie Polski północnej bardzo dobre. * Ziarno czerwone o dużej masie 1000 ziaren i bardzo dobrym wyrównaniu. * Bardzo duża odporność na porastanie i duża na osypywanie. * Rośliny średnio-wysokie o dużej odporności na wyleganie. * Mrozoodporność średnia. * Wysoka odporność na porażenie przez: septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosa. * Kłoszenie i dojrzewanie średnio późne. * Wymaga dobrego stanowiska. * Norma wysiewu : 350-400 ziaren/m2 (siew terminowy), 420-500 ziaren/m2 (siew późny). WAŻNIEJSZE CECHY ROLNICZE: * Termin kłoszenia późny . * Termin dojrzewania późny . * Mrozoodporność średnio niska.. * Tolerancja na zakwaszanie gleby średnia. * Odporność na wyleganie bardzo wysoka. * Wysokość średnia . * MTZ średnio wysoka. * Zawartość białka bardzo wysoka. * Zawartość glutenu bardzo wysoka. ODPORNOŚĆ NA CHOROBY: Mączniak prawdziwy średnia. * Rdza brunatna średnio wysoka. * Brunatna plamistość liści wysoka. * Septorioza liści średnia . * Septorioza plew średnio wysoka . * Fuzarioza kłosów bardzo wysoka .* Choroby podstawy źdźbła bardzo wysoka.

HR DANKO – ARKADIA Kl. E/A Plenna, zimotrwała, o niskich wymaganiach glebowych! Nagrodzona Złotym Medalem MTP Polagra – Premiery 2014 oraz Złotym Medalem – Wybór Konsumentów Polagra 2014 PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI:* Wysokojakościowa pszenica ozima (grupa E/A).* Odmiana wczesna, o dobrej odporności na wyleganie. * Wyróżnia się ładnym, grubym ziarnem, o dobrym wyrównaniu i małym udziale pośladu. * Wysoka plenność na terenie całego kraju. W 2014 roku najchętniej wybierana przez rolników odmiana pszenicy ozimej. * Dobra odporność na zakwaszenie gleby daje możliwość uprawy na glebach słabszych. Pszenica o nadzwyczajnej zimotrwałości – 6,0 i dobrej zdolności krzewienia. * Bardzo wysoka odporność na fuzariozę kłosów (mykotoksyny). * Odmiana przydatna do późnych siewów po kukurydzy. * Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu, to 360-390 kiełkujących nasion na 1m2, tj. 160-190 kg/ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. WAŻNIEJSZE CECHY ROLNICZE: * Termin kłoszenia wczesny .* Termin dojrzewania wczesny. * Długość źdźbła średnia. * MTZ – wysoka. * Zawartość białka 5,0 średnia. * Zawartość glutenu 6,8 dobra. * Odporność na wyleganie 3,9 dobra. * Odporność na porastanie 5,5 średnia * Zimotrwałość 6,0 bardzo dobra. ODPORNOŚĆ NA CHOROBY: * Mączniak prawdziwy 6,4 średnia. * Rdza brunatna 7,5 dobra. * Rynchosporioza 6,1 średnia * Septorioza liści 6,0 średnia. * Choroby podstawy źdźbła 7,9 wysoka.* Fuzarioza kłosów 7,6 dobra . * Pleśń śniegowa 7,1 dobra.

HR Danko – ESTIVUS Kl. E/A Jakość, jakość i jeszcze raz jakość! PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI: * Bardzo plenna pszenica jakościowa – grupa E/A. * Nadzwyczajna liczba opadania, wysoka zawartość białka i glutenu. * Ziarno grube o bardzo dobrym wyrównaniu i niskim udziale pośladu.* Rośliny średniej długości i bardzo dobrej odporności na wyleganie. * Bardzo dobra odporność na choroby, zwłaszcza na mączniaka, DTR oraz fuzariozę kłosów. * Toleruje nieuregulowane pH gleby. * Bardzo dobrze się krzewi. * Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 370-390 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 170-190 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. WAŻNIEJSZE CECHY ROLNICZE: * Termin kłoszenia średnio wczesny .* Termin dojrzewania wczesny. * Długość źdźbła średnia. * MTZ – wysoka. * Zawartość białka 5,0 dobra. * Zawartość glutenu 6,0 wysoka. * Odporność na wyleganie 8,7 wysoka. * Odporność na porastanie 4,5 średnia. * Zimotrwałość 2,5 niska.. ODPORNOŚĆ NA CHOROBY: * Mączniak prawdziwy 7,9 wysoka. * Rdza brunatna 7,7 dobra. * Rynchosporioza:6,3 średnia * Septorioza liści 7,4 dobra . * Choroby podstawy źdźbła 7,7 dobra.* Fuzarioza kłosów 7,2 dobra .

P S Z E N Ż Y T O     O Z I M E

HR Strzelce – TOMKO Zna się na dobrym plonie PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI: * Rejestracja 2012. * Doskonałe plonowanie. * Rośliny średniej wysokości. * Bardzo dobra odporność na wyleganie. * Bardzo wysoka mrozoodporność (6,5). * Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe. * Podwyższona zawartość białka w ziarnie. * Podwyższona tolerancja na okresowe niedobory wody. WAŻNIEJSZE CECHY ROLNICZE: * Termin kłoszenia średni . * Termin dojrzewania średni . * Mrozoodporność bardzo wysoka. * Tolerancja na zakwaszanie gleby średnio wysoka. * Odporność na wyleganie wysoka. * Wysokość średnia . * MTZ średnia. * Zawartość białka wysoka. ODPORNOŚĆ NA CHOROBY: * Pleśń śniegowa średnio wysoka. * Mączniak prawdziwy bardzo wysoka. * Rdza brunatna bardzo wysoka. * Rynchosporioza wysoka. * Septorioza liści średnio wysoka . * Septorioza plew wysoka . * Fuzarioza kłosów wysoka .* Choroby podstawy źdźbła bardzo wysoka.

HR Strzelce – BOROWIK Bardzo wysokie plonowanie PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI: * Bardzo wysoki potencjał plonowania – do 118 % wzorca. * Bardzo dobra odporność na wyleganie. * Wysoka masa 1000 ziaren. * Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe. * Wczesny termin kłoszenia. * Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. * Odmiana o tradycyjnej wysokości słomy. WAŻNIEJSZE CECHY ROLNICZE: * Termin kłoszenia wczesny. * Termin dojrzewania wczesny. * Mrozoodporność średnio wysoka. * Tolerancja na zakwaszanie gleby wysoka. * Odporność na wyleganie wysoka. * Wysokość b. wysoka. * MTZ bardzo wysoka. * Zawartość białka średnio wysoka. ODPORNOŚĆ NA CHOROBY: * Mączniak prawdziwy wysoka. * Rdza brunatna bardzo wysoka. * Rynchosporioza wysoka. * Septorioza liści wysoka . * Septorioza plew wysoka .* Fuzarioza kłosów bardzo wysoka . * Choroby podstawy źdźbła wysoka.

HR Strzelce – WIARUS Bardzo wysokie plonowanie PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI: * Bardzo wysoki potencjał plonowanie. * Rośliny niskie (86 cm) o bardzo wysokiej odporności na wyleganie. * Bardzo wysoka mrozoodporność (6,5). * Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe. * Wysoka zawartość skrobi w ziarnie (54,8 % s.m.). * Podwyższona tolerancja na okresowe niedobory wody. WAŻNIEJSZE CECHY ROLNICZE: * Termin kłoszenia średni. * Termin dojrzewania średni. * Mrozoodporność bardzo wysoka. * Tolerancja na zakwaszanie gleby średnio wysoka. * Odporność na wyleganie bardzo wysoka. * Wysokość niska * MTZ średnio wysoka. * Zawartość białka wysoka. ODPORNOŚĆ NA CHOROBY: * Pleśń śniegowa wysoka.* Mączniak prawdziwy bardzo wysoka. * Rdza brunatna bardzo wysoka. * Rynchosporioza wysoka. * Septorioza liści średnio wysoka . * Septorioza plew wysoka .* Fuzarioza kłosów wysoka . * Choroby podstawy źdźbła bardzo wysoka.

J Ę C Z M I E Ń    O Z I M Y

FN GRANUM – ZENEK PODSTAWOWE CHARAKTERYSTYKI: * Odmiana wielorzędowa. * Plenna odmiana o dużej wczesności i zimotrwałości! * Rośliny posiadają średnią wysokość i dobra odporność na wyleganie. * Nadaje się do uprawy na glebach słabszych. * Odporny na choroby grzybowe, szczególnie mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę oraz rdzę brunatną. * Zenek ma ziarno grube, z wysoka zawartością białka oraz wyrównane o niewielkim udziale pośladu. WAŻNIEJSZE CECHY ROLNICZE: Średni plon 75,4dt/ha. * Termin kłoszenia wczesny. * Termin dojrzewania wczesny. * Mrozoodporność 5,5 dobra.* Odporność na wyleganie 7,6 bardzo wysoka. * MTZ wysoka. * Zawartość białka 6,0 wysoka. ODPORNOŚĆ NA CHOROBY: * Mączniak prawdziwy 8,0 dobra. * Rdza jęczmienia 7,7 wysoka. * Plamistość siatkowa 7,4 dobra. * Czarna plamistość 7,4 dobra. * Rynchosporioza 8,3 wysoka. www.stuplock.pl

PROFESJONALNE MIESZANKI POPLONOWE  FN GRANUM

MP-1 Mieszanka poplonowa ogólnoużytkowa. Skład: Gorczyca biała 50%, rzodkiew oleista 40%, seradela 10%. Norma wysiewu 25-30kg/ha . Mieszanka ta nadaje się do wykorzystania jako przedplon przed wszystkimi rodzajami upraw. Gorczyca biała i rzodkiew oleista posiadają szybkie tempo wzrostu, wytwarzają dużą ilość masy zielonej, która może stanowić zielony nawóz bądź zielonkę w karmieniu zwierząt. Wszystkie gatunki posiadają niskie wymagania glebowe.

MP-2 Mieszanka poplonowa pod okopowa. Skład: Rzodkiew oleista 50% gorczyca biała 35%, facelia błękitna 10%, koniczyna aleksandryjska 5%. Norma wysiewu 25-30kg/ha. Odpowiednio dobrane gatunki roślin czynią mieszankę bardzo dobrym przedplonem przed uprawą ziemniaków bądź buraków. Zarówno rzodkiew oleista jak gorczyca biała posiadają właściwości mątwikobójcze.

MP-3 Mieszanka poplonowa pod kukurydzę i zboże. Skład: Wyka siewna 30%, facelia błękitna 15%, seradela 10%, gorczyca biała 45%. Norma wysiewu 25-30kg/ha. Mieszanka dedykowana jest jako przedplon pod uprawę kukurydzy, jak również zbóż.

MP-4 Mieszanka poplonowa strączkowo-zbożowa. Skład: Łubin wąskolistny 20%, groch siewny 20%, bobik 10%, wyka siewna 5%, owies 25%, jęczmień jary 20%. Norma wysiewu 160-180kg/ha. Mieszanka strączkowo-zbożowa zawiera w swoim składzie przewagę gatunków przyczyniających się do wprowadzania azotu do gleby, dzięki temu stanowisko pozostałe po tym rodzaju poplonu jest niezwykle bogaty w azot. 

Gorczyca biała. Gorczyca biała należy do rodziny krzyżowych. Posiada niskie wymagania glebowe, szybki wzrost i duży przyrost biomasy. Uprawa gorczycy w mieszankach poplonowych wpływa niezwykle korzystnie na stan fitosanitarny oraz strukturę gleby.

 Gatunki wiążące azot: Wyka siewna, koniczyna aleksandryjska, seradela, łubin wąskolistny, groch siewny, bobik.

NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

NASIONA ROŚLIN MOTYLKOWATYCH DROBNONASIENNYCH

NASIONA ROŚLIN OLEISTYCH I POPLONOWYCH

Koniczyna łąkowa – Rozeta, Dajana, Krynia. Koniczyna aleksandryjska. Koniczyna perska – Alba, Adriatica. Koniczyna szwedzka – Dawn, Aurora. Koniczyna biała – Graslands Huia. Lucerna siewna – Alba, Eugenia, Beda, Pomposa. Lucerna siewna – Verko, Plato. Lucerna siewna otoczkowana+nitragina – Plato. Komonica zwyczajna – Leo. Facelia błękitna – Natra, Asta, Stala. Seradela – Emena, Cadiz. Nostrzyk biały. Nostrzyk żółty. Łubin żółty – Mister, Baryt. Łubin wąskolistny słodki – Zeus,Dalbor,Sonet, Neptun, Regent. Łubin wąskolistny gorzki – Karo, Oskar. Bobik – Albus, Bobas,Granit, Olga. Wyka siewna – Hanka. Wyka kosmata ozima – Wista. Groch siewny – Batuta, Ezop, Lasso, Mentor. Groch siewny – Hubal, Muza Model, Milwa. Mieszanka poplonowa – Strączkowo zbożowa. Rzepik ozimy. Rzepa pastewna – Rogowska Rzepa pastewna – poplonowa zielonkowa . Gorczyca biała – Maryna, Bardena. Gorczyca biała. Marchew pastewna – Lobo -żółta. Marchew pastewna – Krystyna -czerwona. Brukiew pastewna – Saba. Kapusta pastewna – Puławska Zielona. Gryka – Kora, Panda. Sorgo cukrowe – Susu. Rzodkiew oleista /roślina – Romesa.

Mieszanki traw Firmy Nasiennej GRANUM

Trawy Granum

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*